ออกหน่วยบริการตรวจวัดมวลกระดูกให้ประชาชนทั่วไป

 
 
Total 5 Photo : 1 Page : 1
 
Copyright © 2013 By Osteokku : กลุ่มศึกษาวิจัยโรคกระดูกพรุน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิยาลัยขอนแก่น  Rights Reserved.